يوگا چيست؟

آری به تمامیت وجود.درون و بیرونت. پذیرا شدن درون وبیرون، پذیرا شدن خوبیها وبدیها، خیرو شر، هستی ونیستی.همه آنچه که مارا آزار میدهد و یا دوستشان داریم.این یعنی گذر از سلیقه ها و عادت ها. پذیراشدن همه چیز و هیچ چیز.
به کمک یوگا و انجام حرکات کششی و تعادلی بدن، انعطاف بدن بالا می رود و با بالا رفتن انعطاف بدن، ذهن نیز انعطاف پیدا می کند و نرم شدن ذهن ما،ما را دررویا رویی با ناملایمات زندگی که جزئی از زندگی است، یاری می دهد.
بسیار ی ازتعاریف ذهنی ما به بازسازی و دوباره سازی نیاز دارد.تعاریفی همانند این که رفاه خوب است، سختی بد است. هرچیز که با نظرمن مطابقت دارد درست است و هرچیز که با نظرمن مخالف است غلط است و امثال این. بازسازی این قبیل تعاریف ذهنی نیاز به نرم شدن ذهن ما دارد که حرکات کششی یوگا با نرم کردن جسم ما به این امر سرعت می بخشد.

حرکات تعادلی دریوگا به ما می آموزد که چگونه هنگامی که در زندگی دچار انواع بی تعادلی ها( مشکلات و سختی ها)می شویم، تعادل خود را حفظ کنیم وثبات قدم داشته باشیم. ناملایمات زندگی ما را ازمسیرمان منحرف نکنند و محکم قدم برداریم یا محکم سرجای خود بایستیم.

پیامد انعطاف بدن و درادامه آن انعطاف ذهن درما این است که درلحظات خوش و نا خوش زندگی هیچکدام را باور نکنیم و فقط با ذهنی نرم ازهراحساسی عبورکنیم. تنفس در یوگا ازاهمیت بالایی برخورداراست. تمام حرکات(آساناها) می بایست با توجه به تنفس انجام شود. باتوجه به دم و بازدم در واقع به خودمان نزدیک می شویم و عمق می گیریم. با عمق گرفتن دروجود از محیط پیرامون و پرداختن به آن جدا می شویم و توجه به نکات بیرونی و حاشیه ای در ما کم رنگ می شود.هرچه به خود نزدیک تر می شویم، سکوت و آرامش بیشتری را لمس خواهیم کرد.

پرانا یاما درواقع موجب جذب انرژی حیاتی بیشتر ما از کائنات می شود و هرچه جذب انرژی حیاتی (پرانا) بالاتر می رود، توان رویارویی با مشکلات و رنج ها در انسان بالاتر می رود. انجام تنفس ها دریوگا اراده ما را تقویت می کند که به هر خواسته ای درزندگی دست یابیم. با ایمان به خواست واراده خود می توانیم هرنشدنی را شدنی کنیم .

جهت نفوذ به اعماق وجود هرچیز، می بایست ابتدا از پوسته آن گذر کرد و این گذرمعمولا با تنش همراه است، یوگا گذر به اعماق وجود انسان را آسان می کند. و بالاخره، با انجام آساناهای یوگا و پرانایاما (تمرینات تنفسی) بدنی نرم و ذهنی نرم درما پدیدارمی شود.ثبات و تعادل درشخصیت و اراده قوی ماحصل انجام حرکات یوگاست که درنهایت دستیابی به گوهر وجودی انسان را موجب می شود.

دریوگا آرامش و اطمینان یک جریان انرژی است نه یک مقصد ونتیجه ذهنی

 

    تعیین زمان مراجعه

    لطفا جهت تعیین زمان ماساژ، کلاس ها و کارگاه ها فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.